Frekvensmedicin

QRMA 

Man mäter t ex näringsstatus, hormoner, gifter, allergier, virus, svamp och parasiter.

Detta är ett utmärkt sätt att göra en hälsoanalys på även i förebyggande syfte.