2-årig utbildning i homeopati startar den 3 mars 2017.

 Föreläsningar i Göteborg var tredje månad, fredag -söndag.

Att arbeta som homeopat innebär att du får träffa många olika människor med olika livsöden och symtom och att behandla sjukdomar av alla de slag, både kroniska och akuta.

Du får lära dig ett nytt synsätt på sjukdomar och deras uppkomst, orsak och behandling.

Homeopati är ett miljövänligt alternativ och man använder inte plågsamma djurförsök.

Utbildningen är godkänd av Kompementärmedicinska riksförbundet där du kan teckna försäkring efter genomgången utbildning och examen.

Kostnad för kursen är 27000 kronor (21600 exlusive moms). Du kan också göra en avbetalning med 1200 kronor per månad under 24 månader, sammanlagt 28800 + 2000 i anmälningsavgift = 30800 kronor.

För att anmäla dig betalar du in 2000 kronor på pg 1195805-5. Glöm inte att skriva ditt namn! Ring gärna om du vill fråga om något. Jag vill också veta hur du vill betala och din adress för fakturering. Hjärtligt välkommen!

Kostnad för litteratur är ca 5000 kronor.

 

Datum för föreläsningarna:

3-5 mars Introduktion. Vad är homeopati? Homeopatins historia. Filosofi och teori. Vi börjar gå igenom repertoriet och hur man gör en anamnes. Materia medica. Skador, förkylning, hosta,öron m.m.

16-18 juni Kost vid olika sjukdomstillstånd, som astma, reumatism, cancer m.m. Det är viktigt att förändra kosthållningen för att få till ett varaktigt friskt hälsotillstånd. Vi läser ihop med örtkursen.

 1-3 september  Materia medica. Astma, hjärta, cirkulation m.m. Hanemahns miasmer. Repertorisering.

1-3 december Materia medica. Mage, lever, kvinnobesvär, ögon m.m. Repertorisering. Konstitutioner.

9-11 mars 2018 Materia medica. Urinvägar, njurar, äggstockar, prostata m.m. Repertorisering.

8-10 juni 2018 Vitamin- och mineralterapi. Vi läser ihop med örtkursen.

 7-9 sept 2018 Materia medica. Nervsystemets sjukdomar. Huvudvärk, sömnlöshet, förlamning, depression, m.m.

 7-9 dec 2018 Materia medica. Nosoder. Dränering.

Februari  2019 Tentamen.