Distansutbildning med helgföreläsningar

 

Kursschema  2018-2019

 

            

 10-11 februari 
Introduktion, histrorik, morfologi, växternas indelning. Kemi.


      

 3-4 mars 
Örter för matsmältningen, levern, hormonsystemet, nervsystem och stress. Verksamma bestånsdelar och kontraindikationer.


 

7-8 april

Örter för immunförsvaret, lymfsystemet, respiration, öron, näsa, hals,  ögon och njurar. Verksamma bestånsdelar och kontraindikationer


 

 5-6 maj 

Örter för hud, leder, muskler, cirkulation och hjärt-kärlsjukdomar.

Verksamma beståndsdelar och kontraindikationer.


 

8-10 juni

 Näringskunskap. Vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror m.m.


 

28-29 juli

Örtkännedom. Vi är i Botaniska trädgården där du får lära dig att identifiera ca 60 olika örter.

Vi går igenom olika patientfall.Vi pratar om hur du bemöter din kund och startar upp din egen pra.ktik

 


21-23 september

Kost. Vi går igenom kost för olika sjukdomstillstånd som candida,diabetes, reumatism, hudproblem m.m. detox.


 

13-14 Oktober 

Tillverkning av salvor och hudvårdsprodukter


 10-11 November

 Sammanfattning

 

15-16 December

Tentamen

Information om leverantörer och deras produkter

 

 

 Januari 2019

  Fyto/näringsKinesiologi. Detta är ett muskeltest som du kan använda för att testa vilka näringspreparat och örter din klient behöver. Du kan även testa allergier och överkänslighet

 

 

 

 

.